Zmiana plików tempdb na inny dysk

Pytanie – „Co zrobisz, gdy plik dziennika tempdb jest pełny , lub jest potrzeba przenieść go na szybszy dysk?”

Odpowiedź – najlepsze rozwiązanie, gdy plik dziennika tempdb jest pełny jest, aby przenieść je do nowego napędu.

Przeniesienie  tempdb  z jednego dysku na inny dysk.

Istnieją poważne dwa powody tempdb musi przenieść się z jednego dysku na inny dysk.
1) tempdb może chcieć   więcej miejsca niż mamy dostępne na dysku .
2) Przeniesienie tempdb do innej grupy plików, który znajduje się na innym dysku fizycznym przyczynia się do poprawy odczytu dysku bazy danych, ponieważ mogą one być odczytywane jednocześnie.

Śledzić kierunek poniżej dokładnie przenieść bazę danych i logowania z jednego dysku (C 🙂 na inny dysk (d 🙂 i (E :).

Otwórz Query  i połączyć się z serwerem. Uruchom ten skrypt, aby uzyskać nazwy plików wykorzystywanych do tempdb.

USE TempDB

GO

EXEC sp_helpfile

GO

sql temdb

Nazwy plików są zwykle tempdev i templog domyślnie.
Nazwy te zostaną wykorzystane w kolejnym komunikacie.
Uruchom poniższy kod, aby przenieść MDF i LDF pliki.
USE MASTER
GO
ALTERDATABASETempDB MODIFYFILE
(NAME= tempdev, FILENAME = 'd:\datatempdb.mdf')
GO
ALTERDATABASETempDB MODIFYFILE
(NAME= templog, FILENAME = 'e:\datatemplog.ldf')
GO
Definicja tempdb jest zmieniany.
 Jednakże, żadne zmiany nie są dostępne aż do ponownego   uruchomieniu SQL Server.

Proszę zatrzymać i ponownie uruchomić SQL Server i SQL będzie tworzyć pliki tempdb w nowych lokalizacjach.

Logitech Mysz nowy inny odbiornik

Jeżeli pojawia się problem z myszą ( myszką ) i nowym odbiornikiem lub jest problem z połączeniem .
Może to się przyda
Przywraca połączenie między urządzeniami a odbiornikami bezprzewodowymi innymi niż Unifying
 • Wersja oprogramowania: 2.20.28
 • Data wysłania: May 11, 2016
 • System operacyjny: Windows 8, Windows 7, Windows 10
 • Rozmiar pliku: 1.1 MB

To narzędzie przywraca połączenie między urządzeniami firmy Logitech a odbiornikami bezprzewodowymi innymi niż Unifying.

To narzędzie przywraca połączenie między urządzeniami firmy Logitech a odbiornikami bezprzewodowymi innymi niż Unifying.

 • Dodano obsługę myszy G900 Chaos Spectrum Professional-Grade Wired/Wireless Gaming Mouse

 


Aby ponownie połączyć mysz z odbiornikiem:

 • Odłącz połączenie przewodowe myszy.
 • Kliknij opcję Pobierz oprogramowanie i zapisz plik w wybranej lokalizacji.
 • Uruchom program Connection Utility.
 • Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby ponownie połączyć mysz.

Jeżeli mysz nie łączy się, wykonaj następujące czynności:

 • Sprawdź, czy mysz jest włączona.
 • Sprawdź poziom naładowania baterii i wymień je w razie potrzeby.
 • Spróbuj użyć innego portu USB dla odbiornika.
 • UWAGA: Nie używaj koncentratora USB ani przełącznika KVM. Zawsze podłączaj odbiornik bezpośrednio do komputera.
 • Ustaw mysz bliżej odbiornika.

Info z http://support.logitech.com/pl_pl/software/logitech-connection-utility-software

Odzyskanie relacji zaufania PC Serwer Windows

Odzyskanie relacji zaufania PC – domena MS

Długo niewłączany PC (np. 60 dni) traci połączenie z domeną – nie można się zalogować przy użyciu konta domenowego. Można naprawić to logując się na konto lokalnego admina, odłączyć PC od domeny i ponownie podpiąć.

Właściwe pytanie brzmi: czy można to zrobić szybciej, łatwiej, efektywniej np. z linii komend?

Można tak
Jasne, że można, np. tak:

dsmod computer “ComputerDN” -reset

ale potrzebny rejoin i restart

lub

netdom reset MachineName /domain DomainName /UserO UserName /PasswordO {Password | *}

tutaj zmiana wykonuje się na DC i CL, więc nie wymagany rejoin ani reboot

lub tak:

nltest /server:servername /sc_reset:domain\domaincontroller

lub jeszcze tak, na samym kliencie z PowerShell:

Test-ComputerSecureChannel -Repair

 

Ofiice 2013 jaki numer licencji

Jak sprawdzi szybko nr licencji Office 2013

 

 

Start > Uruchom > CMD> msinfo32

Windows 10 Klawisz win+R wpisać CMD

Polecenie Wiersz polecenia widoczne po kliknięciu przycisku Start prawym przyciskiem myszyPozycja menu Wiersz polecenia w systemie Windows 7.

Powinniśmy zobaczyć to

Widok okna z msinfo32

Wpisujemy w Cmd

Pakiet Office 2013 System Windows Użyj tego skryptu
Wersja 32-bitowa Wersja 32-bitowa cscript “C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS” /dstatus
Wersja 32-bitowa Wersja 64-bitowa cscript “C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS” /dstatus
Wersja 64-bitowa Wersja 32-bitowa Nie dotyczy*
Wersja 64-bitowa Wersja 64-bitowa cscript “C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS” /dstatus

 

Pojawi się 5 ostatnich cyfr Nr Licencji , co znacznie ułatwi odnalezienie w dokumentacji lub innych zapasikach licencji na dany komputer

Office 2016

Office 2016 System Windows Użyj tego skryptu
Wersja 32-bitowa Wersja 32-bitowa cscript “C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS” /dstatus
Wersja 32-bitowa Wersja 64-bitowa cscript “C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS” /dstatus
Wersja 64-bitowa Wersja 32-bitowa Nie dotyczy*
Wersja 64-bitowa Wersja 64-bitowa cscript “C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS” /dstatus

Dodaj do listy blokowanych banerów

Mikrotik-Bandwidth-Test-Server(s) Public

Dzięki planetcoop, teraz mamy dwa serwery publiczne BTEST MikroTik możemy przetestować, łącze

oba serwery działają BTEST MikroTik Chr.

oba są na połączeniach internetowych 10-Gig. To jednak nie oznacza, jesteś w stanie przetestować pełną 10-gig.

oto informacje:
 

planetcoop btest server:
Host: btest.planetcoop.com
ipv4: 50.235.23.218
ipv6: 2001:559:8062::20
user and pass: btest
traffic graph of this btest server: https://btest.planetcoop.com:10443/graphs/iface/ether1/

 

TomjNorthIdaho btest server:
ipv4: 207.32.195.2
user and pass: btest
traffic graph of this btest server: http://207.32.195.2/graphs/iface/ether1/

WordPress Themes