Monitorowanie stanu i usług serwera

Monitorowanie stanu i usług serwera

 

Nasza firma monitoruje stan serwerów 24h/7/365 przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania. Zapewniamy stałą opiekę nad serwerami oraz pełną realizację usług w jego zakresie.

Zajmujemy się monitorowaniem serwerów zdalnie przy wykorzystaniu naszej infrastruktury oraz wdrożeniami systemów monitorowania w małych i średnich firmach, zarówno tych posiadających własny dział IT, jak również i w tych, które outsourcują opiekę informatyczną. Odpowiednio skonfigurowana stacja monitorująca jest dostarczana na miejsce do klienta po uprzednim zbadaniu infrastruktury IT.

Klient sam decyduje o tym, które stacje robocze i/lub serwery oraz jakie usługi na serwerach będą monitorowane. Po konfiguracji i instalacji na miejscu system jest gotowy do pracy – tabele ze stanami usług i urządzeń znajdujących się w sieci można przeglądać za pomocą przeglądarki WWW, dodatkowo klient informowany jest o niezaplanowanych zmianach statusu za pośrednictwem poczty e-mail.

Firma Dsp Serwis oferuje również usługi związane z opieką nad infrastrukturą IT i monitoringiem sieci LAN klienta. Dzięki proaktywnej postawie i wykorzystaniu profesjonalnej technologii zapewniamy bezpieczeństwo i pewność naszym klientom.

Aby Twój system działał długo oraz stabilnie monitorujemy całą infrastrukturę IT, w tym wiele parametrów serwera:

 • temperatury płyty głównej, procesora oraz dysków twardych
 • chłodzenie systemu (prędkość obracania się wiatraków)
 • parametry fizyczne dysków twardych
 • programowe oraz sprzętowe macierze RAID
 • połączenenia sieciowe zarówno w warstie fizycznych i logicznej
 • serwery www (procesy, zapytania,cache)
 • bazy danych (replikacje, obciążenie, procesy, czasy połączeń, bufory, wolne zapytania)
 • serwery pocztowe (wiadomości wysłane, odebrane, odrzucone, spam, virus, obecność na listach RBL

Nasz system potrafi monitorować także:

 • sprzęt sieciowy (firewalle, routery, switche, access pointy)
 • drukarki
 • centrale telefoniczne
 • zasilacze awaryjne

Powiadomienia:

 • natychmiastowe powiadomienia o problemach przez email, telefon komórkowy lub komunikator
 • eskalowanie alertów
 • szczegółowy status systemu dostępny poprzez panel WWW

Raportowanie:

 • raporty z dostępności usług – SLA
 • historie alarmów i powiadomień
 • graficzne statystyki pozwalające raportować trendy

Planowanie:

 • planowanie przestojów dla urządzęń, usług, sieci
 • aproksymacja dostępnego poziomu zasobów

Użytkownicy:

 • dostęp do panelu WWW dla wielu osób równocześnie
 • możliwość zdefiniowania unikatowego widoku dla użytkownika

Inne:

 • automatyczna naprawa problemów