TP SA (Orange) blokuje “zhackowane” modemy routery

TP SA (Orange) blokuje “zhackowane” modemy routery

Tak naprawdę Orange wcale nie blokuje konkretnych klientów, a po prostu wycięło routing wyłącznie do adresów IP, pod którymi przestępcy postawili fałszywe serwery DNS. Dzięki temu, żadne oprogramowanie na komputerze klienta (np. przeglądarka internetowa) nie będzie w stanie rozwiązywać nazw domenowych, jeśli klient korzysta ze złośliwych DNS-ów. Dla większości przeciętnych użytkowników te symptomy są oczywiście równoznaczne z “brakiem internetu”, chociaż nie jest to prawda.

 

Lista fałszywych DNS-ów — sprawdź, czy z nich korzystasz

 

Oto lista wszystkich znanych nam, fałszywych DNS-ów, które pojawiają się na “zhackowanych” roterach:

 

 • 5.45.75.36
 • 5.45.75.11
 • 95.211.241.94
 • 95.211.205.5
 • 95.211.156.101
 • 37.252.127.83
 • 69.85.88.100
 • 62.113.218.106

Jeśli zaobserwowaliście inne fałszywe DNS-y, dajcie znać:

Jak sprawdzić, z jakiego DNS-a korzystam?

Jeśli korzystasz z systemu Windows, wydaj polecenie:

Start -> Uruchom -> cmd.exe -> ipconfig /all

Jeśli korzystasz z systemu Linux bądź Mac OS X, wydaj polecenie w konsoli:

cat /etc/resolv.conf
Kielceserwis  pomożemy sprawdzić czy twoja siec jest bezpieczna.

Zadzwoń 691 928 403

Podobne :

Blokady routerów TP-link miliony routerów podatne na atak

 

 

 

Teks  pochodzi z  niebezpiecznik.pl

Word paragraf

Paragraf w Word

Jak wstawić znak paragrafy do dokumentów Microsoft Office.

Najprostszy sposób  to trzymając  wciśnięty klawisz ALT wstukać na klawiaturze numeryczne cyfrę 2 a potem 1 . I możemy się cieszyć    znakiem paragraf

§

Word

 

ALT+21

 

Korespondencja seryjna,formatowanie pól Word, Excel

Korespondencja seryjna,formatowanie pól Word, Excel

 

Modyfikowanie kodów pól w programie Word

Zdobycie większej wiedzy o kodach pól może zapewnić lepszą kontrolę nad wynikami tworzenia korespondencji seryjnej.

 

Formatowanie walut i innych liczb za pomocą kodów pól

Powiedzmy, że do wzoru listu przygotowywanego do wysyłki seryjnej jest wstawiane pole Cena. Jeśli pole nosi nazwę «Cena», dokument główny może wyglądać tak:

Cena zamówionego elementu wynosi «Kwota».

Naciskając klawisze ALT+F9, można wyświetlić kod pola. Kod ten wygląda następująco:

Cena zamówionego elementu wynosi { MERGEFIELD “Cena” }.

Można zmienić format cen w tym polu, wpisując w nawiasach klamrowych kilka dodatkowych znaków — czyli dodając tak zwany przełącznik formatowania.

Aby na przykład użyć polskiego formatu waluty, należy wprowadzić następujące elementy:

 • cztery cyfry domyślnie oraz spację, jeśli scalana liczba składa się tylko z trzech cyfr;
 • przecinek, służący jako separator miejsc dziesiętnych;
 • dwa miejsca dziesiętne;
 • tekst „zł”, czyli symbol waluty.

W tym celu należy w kodzie pola wpisać następujące znaki (zaznaczone pogrubioną czcionką):

{ MERGEFIELD “Cena” \# # ###,00 }

Czasami trzeba dać

{ MERGEFIELD  “Cena \# ” # ###,00 }Po zakończeniu wpisywania należy nacisnąć klawisze ALT+F9, aby wyłączyć wyświetlanie kodów pól. Od tej pory wszystkie scalane ceny będą formatowane we właściwy sposób. Tę samą metodę można zastosować w przypadku liczb innych niż ceny.

Oto lista elementów użytych w zastosowanym przełączniku:

Korespondencja seryjna Formatowanie pół w word

 1. Nazwa pola wstawionego do dokumentu głównego. Odpowiada kolumnie w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel.
 2. Kreska ułamkowa odwrócona, która oznacza początek przełącznika formatowania.
 3. Definicja przełącznika — w tym przypadku formatowanie liczb.
 4. Znaki, które mają zostać wprowadzone — na przykład symbol dolara ($) wyświetlany przed każdą ceną.
 5. Maksymalna liczba cyfr. Jeśli liczba zawiera mniej cyfr, program Word pozostawia puste miejsce. Przecinki należy wpisać w miejscu, w którym mają pojawiać się w liczbie.
 6. Separator dziesiętny, który należy wpisać w wybranym miejscu. Zera określają maksymalną liczbę miejsc dziesiętnych. Jeśli liczba zawiera mniej cyfr, program Word wstawia zero w miejsce brakujących cyfr.

W sekcji Zobacz też znajduje się łącze „Przełącznik pola formatu numerycznego”, umożliwiające uzyskanie dodatkowych informacji o formatowaniu liczb za pomocą przełączników.

Formatowanie dat za pomocą kodów pól

Za pomocą przełącznika formatowania można również uzyskać w scalanych dokumentach odpowiedni wygląd dat z kolumny Data arkusza kalkulacyjnego. Po wstawieniu do dokumentu głównego pola Data i naciśnięciu klawiszy ALT+F9 zostanie wyświetlony następujący tekst:

{ MERGEFIELD “Data” }

Aby wszystkie daty w scalanych dokumentach miały format 18 Luty 2008 (niezależnie od sposobu formatowania dat w komórkach arkusza kalkulacyjnego), w kodzie pola można dodać następujący przełącznik formatowania (wyróżniony pogrubioną czcionką):

{ MERGEFIELD “Data” @ “d MMMM yyyy” }

W sekcji Zobacz też zamieszczono łącze „Przełącznik pola formatu daty i godziny”, umożliwiające uzyskanie dodatkowych informacji o formatowaniu dat za pomocą przełączników.

Formatowanie komórek w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel

Ta metoda może być przydatna podczas tworzenia nowego arkusza kalkulacyjnego programu Excel dla projektu używającego korespondencji seryjnej. W niektórych przypadkach jest to metoda najprostsza, ponieważ umożliwia skonfigurowanie dat, wartości procentowych i innych liczb w arkuszu kalkulacyjnym w taki sposób, jak mają wyglądać w programie Word po zakończeniu scalania. Po zakończeniu scalania liczby te będą zawsze wyglądały tak samo.

Problemy w korespondencji seryjnej mogą wystąpić, jeśli komórki w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel są sformatowane jako Liczba, Waluta, Data, Wartość procentowa i tak dalej. Rozwiązaniem umożliwiającym uzyskanie poprawnych liczb po scaleniu jest sformatowanie komórek zawierających liczby jako tekst. Gdy komórki są sformatowane jako tekst, można wpisywać w komórkach liczby dokładnie tak, jak mają wyglądać, na przykład z symbolem waluty albo z wiodącymi zerami.

 1. Aby ustawić formatowanie komórek w programie Excel, zaznacz kolumnę zawierającą żądane komórki.
 2. W menu Format kliknij polecenie Komórki, a następnie kliknij kartę Liczby.
 3. W obszarze Kategoria kliknij opcję Tekstowe.

Porada na temat wiodących zer w kodach pocztowych

Nie trzeba formatować komórek zawierających kody pocztowe jako tekstowych, aby kody pocztowe były scalane prawidłowo. Wystarczy podczas wpisywania kodu pocztowego w komórce wpisać apostrof przed wiodącym zerem. Apostrof nie jest wyświetlany w komórce, a jedynie umożliwia prawidłowe traktowanie cyfry zero.

Życzę powodzenia przy tworzeniu korespondencji seryjnej,

O autorze

Connie Miller jest członkiem zespołu zajmującego się systemem Pomocy pakietu Microsoft Office.

WordPress Themes