Boot sektor Windows 7 naprawa

Automatyczna naprawa za pomocą Narzędzia do naprawy systemu podczas uruchomienia
 Naprawa MBR

Komenda 1: bootrec.exe /fixmbr
 Komenda 2: bootsect.exe /nt60 all /force /mbr
 (narzędzie znajduje się na płycie instalacyjnej w folderze x:\boot; przełącznik /force wymusza nadpisanie mbr
Te polecenia pozwalają naprawić główny rekord rozruchowy (MBR).


 Komenda 1: bootrec.exe /fixmbr
 Komenda 2: bootsect.exe /nt60 all /force /mbr
 (narzędzie znajduje się na płycie instalacyjnej w folderze x:\boot; przełącznik /force wymusza nadpisanie mbr
Te polecenia pozwalają naprawić główny rekord rozruchowy (MBR).

Naprawa boot sectora
 Komenda 1: bootrec.exe /fixboot
 Komenda 2: bootsect /nt60 C:\ (naprawa partycji c:)
 Komenda 3: bootsect /nt60 SYS (naprawa partycji systemowej)
 Komenda 4: bootsect /nt60 ALL (naprawa wszystkich partycji)
 Polecenia do naprawy boot sektora partycji

Polecenia do naprawy boot sektora partycji

Odbudowa magazynu BCD
Komenda: bootrec.exe /rebuildbcd
polecenie skanuje dysk w poszukiwaniu instalacji Windows 7 i pozwala dodać daną instalacje do magazynu BCD. Komunikat, że zidentyfikowano 0 instalacji oznacza, że nie znaleziono żadnych nowych instalacji oprócz tych, które już znajdują się na liście rozruchu.

Edycja i konfigurowanie BCD
Edycja jak w XP: Zakładka Uruchamianie i odzyskiwanie we Właściwościach systemu czy MSConfig.exe, karta Rozruch.
BCDEdit.exe służy do zarządzania magazynem BCD, obsługa z Wiersza poleceń, zastępuje narzędzie Bootcfg.exe z Windows XP.
bcdedit /enum – wyświetla listę wpisów w magazynie
 Lub

1. Włóż do napędu płytę i uruchom ponownie komputer.
2. Kiedy pojawi się napis “Press any key to boot from CD or DVD” wciśnij dowolny klawisz.
3. Kliknij: “Napraw komputer”
4. Pojawi się okienko w którym będzie można wybrać język. Kliknij Dalej
5. Teraz kreator spróbuje odnaleźć zainstalowany system. Upewnij się, że jest zaznaczona pierwsza opcja – “Użyj narzędzi odzyskiwania (…)” i kliknij dalej.
6. Jeżeli pojawi się okienko z zapytaniem czy chcesz przywrócić system kliknij “Anuluj”
7. Pojawi się kolejne okno. Wybierz ostatnią opcję “Wiersz poleceń”
8. W okienku które się pojawiło wpisz:

bootrec /fixmbr – jeżeli chcesz zapisać główny sektor rozruchowy zgodny z Windows 7. I/lub:
bootrec /fixboot – aby naprawić uszkodzony sektor.
 1. uruchom komputer.
2. Po wyświetleniu monitu naciśnij dowolny klawisz.
3.Wybierz język, czas, walutę, klawiaturę lub metodę wprowadzania, a następnie kliknij przycisk Dalej.
4.Kliknij opcję Napraw komputer.
5.Kliknij nazwę systemu operacyjnego, który chcesz naprawić, a następnie kliknij przycisk Dalej.
6.W oknie dialogowym Opcje odzyskiwania systemu kliknij polecenie Wiersz polecenia.
7.Wpisz Bootrec.exe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Opcje narzędzia Bootrec.exe
Ta procedura gwarantuje pełną odbudowę magazynu BCD. W celu jej wykonania wpisz następujące polecenia w wierszu polecenia:

bcdedit /export C:\BCD_Backup
c:
cd boot
attrib bcd -s -h -r
ren c:\boot\bcd bcd.old
bootrec /RebuildBcd

Link https://answers.microsoft.com/pl-pl/windows/forum/windows_xp-windows_install/przywracanie-sektora-rozruchowego-windows-7/b1a02e8a-41fe-45dd-96dd-7726ed135ec2

Thunderbird to Outlook 2013 Converter that has power to convert Thunderbird to Outlook 2013, 2010, 2007, 2003 and 2000.

Więcej

Mikrotik Blokowanie po porcie 21 -22 Black List

Łapanie

/ip firewall filter
add action=drop chain=input comment="drop ftp brute forcers" disabled=yes \
    dst-port=21 protocol=tcp src-address-list=ftp_blacklist
add action=accept chain=output content="530 Login incorrect" dst-limit=\
    1/1m,9,dst-address/1m protocol=tcp
add action=add-dst-to-address-list address-list=ftp_blacklist \
    address-list-timeout=3h chain=output content="530 Login incorrect" \
    disabled=yes protocol=tcp
add action=drop chain=input comment="drop ssh brute forcers" dst-port="" \
    protocol=tcp src-address-list=ssh_blacklist
add action=add-src-to-address-list address-list=ssh_blacklist \
    address-list-timeout=12w6d chain=input connection-state=new dst-port=\
    21-23 protocol=tcp src-address-list=ssh_stage3
add action=add-src-to-address-list address-list=ssh_stage3 \
    address-list-timeout=10h31m chain=input connection-state=new dst-port=\
    21-23 protocol=tcp src-address-list=ssh_stage2
add action=add-src-to-address-list address-list=ssh_stage2 \
    address-list-timeout=9m chain=input connection-state=new dst-port=21-23 \
    protocol=tcp src-address-list=ssh_stage1
add action=add-src-to-address-list address-list=ssh_stage1 \
    address-list-timeout=3m chain=input connection-state=new dst-port=21-23 \
    protocol=tcp

Shadow Copy ( poprzednie wersje plików ) Windows 10

ShadowCopy  w windows 10

Jak to “odpalić” aby  działało to jak jest to  w Windows serwer ??

Windows serwer 2012 Shadow copy

Niestety w Windows 10 nie ma tak dobrze jak w systemach serwerowych .Gdzie możemy w łatwy sposób konfigurować ilość i czas wykonywanie Shadow Copy czy tez kopi w locie

Przykłady z systemu serwerowego Windows 2012

Windows 10 ShadowCopy kopia w tle  ( poprzednie wersje plików )

W systemach Windows 10 co prawda jest zakładka z poprzednimi wersjami plików tylko nie ma jak tego prosto uruchomić jak w na serwerach

I zazwyczaj wieje tam pustka i chłodem.

windows 10 poprzednie wersje plików

Jak zrobić aby  w Windows 10  pliki na się zapisywały w zadymam interwale  tzn. co jakiś określony czas np. 2 razy na dzień

Początek

Sposób 1

Uruchom     C:\WINDOWS\System32\control.exe system   ( skopiuj całość i uruchom np w LUPIE) 🙂

wybieramy OCHRONA SYSTEMU  ( po Lewej stronie )

Sposób 2

Otwórz Panel sterowania  –> System –>  karta Ochrony systemu -> wybierz literę dysku->

kliknij włącz i ustaw ilość miejsca na dysku, którego chcesz użyć

można teraz  sprawdzić czy już działa i wywołać to z linii  poleceń cmd  ( konsola jako ADMINISTRATOR)

wmic shadowcopy call create Volume=c:\

Jeśli wszystko poszło dobrze to Kopia w tle została wykonana

Tworzenie Harmonogramu

Otwórz  Harmonogram zadań

  • utwórz zadanie
  • nazwij go np:ShadowCopy_C (lub dowolną inną nazwę)
  • wybierz WYZWALACZE
  • ustał kiedy ma się robić kopia w tle

np :         będą codziennie o 07:00 i 12:00 lu co 4 godziny 8:00 12:00 16:00

  • wybierz AKCJE

Wpisz WMIC oraz         jako argument

shadowcopy call create Volume=C:\

I już mamy poprzednie wersje plików

ta sam zasada obowiązuje do innych dysków naszym systemie

SO-DIMM jak rozróżnić

Historycznie wygląda to tak
Porównanie 200-pinowych DDR i DDR2 SDRAM SO-DIMM oraz 204-pinowego modułu DDR3 SO-DIMM

200-pinowy moduł SO-DIMM może być typu DDR i DDR2.

W obu przypadkach wycięcie znajduje się na jednej piątej długości płytki (20 pinów + wycięcie + 80 pinów), ale w DDR3 wycięcie znajduje się nieco bliżej środka płytki. Te dwa rodzaje pamięci nie są wymienne.

Różne lokalizacje wycięć mają na celu zapobieganie instalacji różnych modułow, pomagając jednocześnie w wizualnym identyfikowaniu 200-pinowych modułów SO-DIMM. [1]

  Mato  na celu zapobieganie sprzężeniu pamięci i kontrolerów różnych generacji DDR ze względu na niezgodność elektryczną. Moduły DDR SO-DIMM działają przy napięciu 2,5 V, a moduły DDR2 SO-DIMM działają z napięciem 1,8 V

SO DIMM DDR3
SO DIMM DDR4
So DIMM DDR3

Moduły te, przy zastosowaniu tego samego układu fizycznego, mogą różnić się podanym napięciem – 1,5 lub 1,35V. Niższe moduły napięciowe są czasami, ale nie zawsze, identyfikowane jako DDR3L .

Moduły niskiego napięcia są kompatybilne z płytami wysokiego napięcia, ale nie odwrotnie. Istnieją pewne wyjątki od tej reguły.

SO DIMM DDR4

DDR4 działa przy napięciu między 1.2 V a 1.4 V z częstotliwością między 800 a 2133 MHz (DDR4-1600 do DDR4-4266)

(DDR3  częstotliwości między 400 a 1067 MHz i wymagań napięcia 1,5 lub 1,65 V  )

Ze względu na charakter DDR, prędkości są zwykle reklamowane jako liczby podwójne z tych liczb (DDR3-1600 i DDR4-2400 są powszechne, a DDR3-3200 i DDR4-4800 są dostępne po wysokich kosztach).

Chociaż norma niskiego napięcia nie została jeszcze sfinalizowana (od sierpnia 2014 r.), Przewiduje się, że niskonapięciowy DDR4 będzie działał przy napięciu 1,05 V, w porównaniu do standardu niskiego napięcia DDR3 (DDR3L), który wymaga 1,35 V do działania

Standard
name
Memory
clock
(MHz)
I/O bus
clock
(MHz)
Data rate(MT/s) Module name Peak trans-fer rate (MB/s) Timings CL-tRCD-tRP CAS latency (ns)
DDR4-1600J*
DDR4-1600K
DDR4-1600L
200 800 1600 PC4-12800 12800 10-10-10
11-11-11
12-12-12
12.5
13.75
15
DDR4-1866L*
DDR4-1866M
DDR4-1866N
233.33 933.33 1866.67 PC4-14900 14933.33 12-12-12
13-13-13
14-14-14
12.857
13.929
15
DDR4-2133N*
DDR4-2133P
DDR4-2133R
266.67 1066.67 2133.33 PC4-17000 17066.67 14-14-14
15-15-15
16-16-16
13.125
14.063
15
DDR4-2400P*
DDR4-2400R
DDR4-2400T
DDR4-2400U
300 1200 2400 PC4-19200 19200 15-15-15
16-16-16
17-17-17
18-18-18
12.5
13.32
14.16
15
DDR4-2666T
DDR4-2666U
DDR4-2666V
DDR4-2666W
333.33 1333.33 2666.67 PC4-21333 21333.33 17-17-17
18-18-18
19-19-19
20-20-20
12.75
13.50
14.25
15
DDR4-2933V
DDR4-2933W
DDR4-2933Y
DDR4-2933AA
366.67 1466.67 2933.33 PC4-23466 23466.67 19-19-19
20-20-20
21-21-21
22-22-22
12.96
13.64
14.32
15
DDR4-3200W
DDR4-3200AA
DDR4-3200AC
400 1600 3200 PC4-25600 25600 20-20-20
22-22-22
24-24-24
12.5
13.75
15

WordPress Themes