Jak sprawdzi szybko nr licencji Office 2013

Start > Uruchom > CMD> msinfo32

Windows 10 Klawisz win+R wpisać CMD

Polecenie Wiersz polecenia widoczne po kliknięciu przycisku Start prawym przyciskiem myszyPozycja menu Wiersz polecenia w systemie Windows 7.

Powinniśmy zobaczyć to

Widok okna z msinfo32

Wpisujemy w Cmd

Pakiet Office 2013 System Windows Użyj tego skryptu
Wersja 32-bitowa Wersja 32-bitowa cscript “C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS” /dstatus
Wersja 32-bitowa Wersja 64-bitowa cscript “C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS” /dstatus
Wersja 64-bitowa Wersja 32-bitowa Nie dotyczy*
Wersja 64-bitowa Wersja 64-bitowa cscript “C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS” /dstatus

 

Pojawi się 5 ostatnich cyfr Nr Licencji , co znacznie ułatwi odnalezienie w dokumentacji lub innych zapasikach licencji na dany komputer

Office 2016

Office 2016 System Windows Użyj tego skryptu
Wersja 32-bitowa Wersja 32-bitowa cscript “C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS” /dstatus
Wersja 32-bitowa Wersja 64-bitowa cscript “C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS” /dstatus
Wersja 64-bitowa Wersja 32-bitowa Nie dotyczy*
Wersja 64-bitowa Wersja 64-bitowa cscript “C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS” /dstatus

 

Windows 10 dodoano w 2020

bezpośrednio  z cmd

wmic path softwarelicensingservice get OA3xOriginalProductKey

powershell

(Get-WmiObject -query ‘select * from SoftwareLicensingService’).OA3xOriginalProductKey