Siec LAn po kablu

 

Wstęp ( odrobinę teorii)

W obiektach budowlanych oprócz standardowych instalacji elektrycznych mamy do czynienia
z instalacjami teletechnicznymi i komputerowymi. Obserwujemy zjawisko integracji systemów telekomunikacyjnych i komputerowych realizowane przez koncepcję infostrady.

Celem strukturalnego okablowania budynków ( sieci LAN )  jest dostarczenie uniwersalnego rozwiązania spełniającego wszystkie wymagania potencjalnych użytkowników
bez konieczności zmian w okablowaniu.

Okablowanie strukturalne jest to system dedykowany dla budynku, a nie dla określonego systemu informatycznego, dlatego też spełnia ono wymagania dotyczące transmisji sygnałów telefonicznych, komputerowych, sygnalizacyjnych itp.

W sieci okablowania strukturalnego wyróżnia się następujące elementy tworzące strukturę sieci:

 

  • okablowanie pionowe (wewnątrz budynku) – kable miedziane
    lub/i światłowody ułożone zazwyczaj w głównych pionach telekomunikacyjnych budynków, realizujące połączenia pomiędzy punktami rozdzielczymi systemu;
  • punkty rozdzielcze – miejsca będące węzłami sieci w topologii gwiazdy, służące do konfiguracji połączeń. Punkt zbiegania się okablowania poziomego, pionowego i systemowego. Zazwyczaj gromadzą sprzęt aktywny zarządzający siecią;
  • okablowanie poziome – część okablowania pomiędzy punktem rozdzielczym,
    a gniazdem użytkownika.

 

Posiadamy wiedzę i doświadczenie w zakresie projektowania instalacji sieciowych , tak aby spełniały normy przesyłowe oraz normy bezpieczeństwa .W projektowaniu uwzględniamy przyszły rozwój sieci ,czyli możliwość jej łatwego rozbudowania