Zmiana reset, hasła Szefa można wykonać za pomocą polecenia z linii poleceń SQL

W sytuacji gdy masz dostęp do SA a tymczasowo potrzebujesz musisz wykonać jakieś polecenie z uprawnieniami Szefa możesz je tymczasowo zmienić a następnie cofnąć hasło do pierwotnego stanu:

 

1) Zapisujemy aktualne hasło Szefa, pobierajac je następującym poleceniem.

SELECT uz_haslo FROM pd_uzytkownik WHERE uz_identyfikator = 'SF’;

 

2) Czyscimy hasło poniższym poleceniem.
UPDATE pd_uzytkownik SET uz_haslo = ” WHERE uz_identyfikator = 'SF’;

3) Logujemy się na użytkownika SZEF z pustym hasłem

4) Przywrócić zapisane hasło Szefa.
UPDATE pd_uzytkownik SET uz_haslo = 'Pobrane w punkcie 1 hasło’ WHERE uz_identyfikator = 'SF’;