Ekran Logowania dla windows 7

To może jeszcze zmiana ekrany logowania do win 7

Obraz musi być w formacie jpg. Jeżeli posiadasz go w innym formacie, zmień go na jpg używając np. Painta (zapisz w formacie jpg).

Nadaj mu nazwę backgroundDefault.jpg i umieść w folderze

C:\Windows\System32\oobeinfobackgrounds

Jeżeli brak katalogów i masz tylko na

C:\Windows\System32\oobe,

utwórz w nim katalog info, zaś w info katalog oobe.

Gotowe. Jeżeli poprawnie wykonałeś wszystkie czynności po wylogowaniu się zobaczysz nowe tło ekranu logowania…

Do zmian będą potrzebne prawa administratora.
W celu przywrócenia domyślnego tła należy usunąć utworzone katalogi wraz z zawartością.
Jeżeli jeszcze nie działa
Zmień w rejestrze

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\LogonUI\Background]
Zmienić na
“OEMBackground”=1

Możesz utworzyć nowy plik
Zmienić nazwę na np: zmiena_tla.reg
A do nowo utworzonego pliku wkleić

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\LogonUI\Background] “OEMBackground”=dword:00000001

zapisać uruchomić zezwolić na zmianę i ciesz się nowym ekranem

Można inaczej > najszybciej to pobieramy PROGRAMIK

Nie trzeba instalować i cieszymy się nowym obrazkiem przy logowaniu do Windows

Instalacja systemu Windows(7 VISTA) z pendrive’a

Instalacja systemu Windows(7 VISTA) z pendrive’a

Często bywa tak, że zachodzi potrzeba wielokrotnego instalowania systemu – na jednym lub wielu komputerach, czy to do celów diagnostycznych, czy też testowych, a może po prostu do hurtowego wdrożenia. Zawsze jednak pojawia się pewien problem –
proces instalacyjny trwa dość długo i trzeba wypalać wiele płytek, by go choć trochę przyspieszyć. A może by tak instalować Windows z pendrive’a? Nośniki USB są dzisiaj stosunkowo niedrogie, a oferują znacznie szybszy odczyt, więc całość – jak sprawdziliśmy – fakty (więcej…)

WordPress Themes