Porty Windows Client – Domain Controller 2008 R2

Domena Członkowie – Wymagane protokoły

 

 • DNS (53 / tcp i 53 / udp)
 • Kerberos-Adm (UDP) (749 / udp)
 • Kerberos-Sec (TCP) (88 / tcp)
 • Kerberos-Sec (UDP) (88 / udp)
 • LDAP (389 / tcp)
 • LDAP UDP (389 / udp)
 • LDAP GC (globalny) (3268 / tcp)
 • Microsoft CIFS (TCP) (445 / tcp)
 • Microsoft CIFS (UDP) (445 / udp)
 • NTP (UDP) (123 / udp)
 • PING (ICMP typ 8)
 • RPC (wszystkie interfejsy) (135 / TCP)

 

Domain Controller replikacji Communications – Wymagane protokoły

 • DNS (53 / tcp i 53 / udp)
 • Kerberos-Sec (TCP) (88 / tcp)
 • Kerberos-Sec (UDP) (88 / udp)
 • LDAP (389 / tcp)
 • LDAP (UDP) (389 / udp)
 • LDAPS (636 / tcp)
 • LDAP GC (globalny) (3268 / tcp)
 • LDAPS GC (globalny) (3269 / tcp)
 • Microsoft CIFS (TCP) (445 / tcp)
 • Microsoft CIFS (UDP) (445 / udp)
 • Datagramów NetBIOS (138 / udp)
 • NetBios Name Service (137 / udp)
 • NetBios sesji (139 / tcp)
 • NTP (UDP) (123 / udp)
 • PING (ICMP typ 8)
 • RPC (wszystkie interfejsy) (135 / TCP)

Uwaga: Nazwy protokołów określone powyżej są oparte na wyświetlanych nazw domyślnych używanych w ISA Server, a mogą one być różne dla innych zapór. W związku z tym odpowiednie porty UDP / TCP są w nawiasach dla jasności.

Ze względu na domyślne zachowanie filtru RPC programu ISA Server, możesz po prostu użyć wbudowanej RPC (wszystkie interfejsy) protokołu i ISA Server automatycznie obsługuje dynamiczny charakter protokołu RPC i mapowania punktów końcowych wywołań RPC wniosków. Jednakże, jeśli używasz innych zapór, to wielu należy wymienićwszystkich interfejsów RPC ( protokół z następujących dwóch protokołów:

 • Mapowania punktów końcowych RPC (135 / tcp)
 • RPC Porty dynamiczne (1024-65535 / tcp)

Edit Dodatkowo 49152-65535*

Uwaga: Alternatywnie, możesz zdefiniować statycznych zakresy portów RPC, jak omówiono w artykule obserwacji Microsoft Baza wiedzy Jak skonfigurować RPC dynamicznego przydzielania portu do pracy z zaporami .

Jeszce inny link

Service overview and network port requirements for Windows

http://support.microsoft.com/kb/832017/