Sieci VPN

VPN (ang. Virtual Private Network) to sieć wirtualna, która pozwala na bezpieczne połączenie się z siedzibą firmy wykorzystując do tego celu niezaufane medium, czyli przykładowo sieć Internet. Transmisja odbywa się wtedy poprzez szyfrowane i zabezpieczone wieloma mechanizmami wirtualne tunele.

Preferujemy rozwiązania sprzętowe

,lecz na życzenie klienta możemy wprowadzić rozwiązanie software- owe np. w oparciu o oprogramowanie Open Source OpenVPN

 

Rozwiązanie to jest przeznaczone dla przedsiębiorstw wielooddziałowych oraz takich, które posiadają pracowników mobilnych wymagających stałego kontaktu z zasobami firmy. Zdecydowaną zaletą jest stworzenie połączenia kilku sieci LAN w sieć korporacyjną WAN bez kosztownej inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną.
Nasza firma oferuje rozwiązania dotyczące sieci VPN z przeznaczeniem dla firm, dla których ważna jest sprawna i bezpieczna komunikacja wewnątrz całego przedsiębiorstwa. Dlatego z myślą o nich usługa obejmuje: połączenie oddziałów firmy w sieć VPN,

  • zdalny dostęp do zasobów firmy
  • wdrożenie takiego rozwiązania i opieka serwisowa.

Oczywistym wymogiem jest posiadania łącza internetowego w każdej z lokalizacji.

  • Parametry, które dotyczą sieci VPN obejmują następujące usługi:
  • bezpieczna transmisja danych w ramach takiej sieci,
  • wykorzystanie technologii IPSec lub MPLS,
  • mechanizmy QoS

Do uzyskania bezpiecznego połączenia z siecią firmową od użytkownika wymagana jest autoryzacja i podanie nazwy użytkownika oraz hasła. Następnie zestawiane jest szyfrowane połączenie z wewnętrzną siecią firmy. Tworzony jest logiczny kanał VPN, który istnieje tylko podczas połączenia.

W zależności od potrzeb i wymagań Klienta dodatkowo można wprowadzić usługi, których działanie opiera się o sieć VPN. Są to między innymi: darmowe rozmowy telefoniczne (VoIP) i wideokonferencje, bezpieczny przesył danych, zdalna administracja i dostęp do aplikacji na dowolnych komputerach w sieci firmowej (tzw. Zdalny pulpit), bezpieczna wymiana dokumentów pomiędzy lokacjami oraz zdalny dostęp do drukarek i skanerów.

Dopełnieniem jest kompleksowa opieka serwisowa wdrożonego systemu. Daje to oczywiste korzyści bezpieczeństwa i gwarancję podjęcia przez naszych specjalistów natychmiastowego działania w przypadku jakiejkolwiek awarii.