Plusy outsourcingu

  • Umożliwia skoncentrowanie się na właściwej działalności. Uwalnia menedżerów od czasochłonnych czynności administracyjnych,
  • Eliminuje zadania rutynowe i cykliczne,
  • Pozwala utrzymać niższy poziom zatrudnienia i zmniejszyć koszty związane ze szkoleniami,
  • Mniejsze nakłady na utrzymanie bazy technicznej, a jednocześnie dostęp do specjalistycznego oprogramowania firmy outsourcingowej,
  • Zapewnione jest stałe i aktywne doradztwo dla zarządu,
  • Kompetentna kadra techniczna, która podejmuje próbę rozwiązania problemu już podczas pierwszej rozmowy telefonicznej,
  • miesięczne rozliczenie usług uwzględniające nieterminowe usunięcie awarii – GWARANCJA JAKOŚCI

 

Co jeszcze

Podstawowa korzyść przemawiającym do tej pory za outsourcingiem – to redukcja kosztów. Zazwyczaj outsourcing stosowany jest wówczas, gdy dostępne zasoby zewnętrzne są tańsze od wewnętrznych. Jednak coraz bardziej istotne stają się inne czynniki, takie jak: dążenie do realizacji usług na najwyższym poziomie, możliwość koncentracji na funkcjach biznesowych czy dostęp do specjalistycznej wiedzy. Outsourcing pozwala na koncentrację sił, środków i procesów zarządczych na zasadniczych celach firmy. Organizacja osiąga lepsze wyniki i rośnie jej wartość rynkowa. Firma zwiększa elastyczność swoich działań, a poprzez oszczędność czasu i zasobów ludzkich również wydajność.

Dzięki outsourcingowi firma może utrzymać zdecydowanie niższy poziom zatrudnienia, zapewniając jednocześnie wykwalifikowany personel dla zadań podstawowych. Decyzja o podjęciu współpracy z firmą zewnętrzną może nie należeć do łatwych. Trafnie podjęta będzie przynosić zyski i wiązać się z umocnieniem pozycji firmy. Outsourcing pozwala firmom skoncentrować się na podstawowej działalności, dzięki uwolnieniu własnych zasobów do innych celów. Dotyczy to nie tylko menedżerów, ale również podlegających im specjalistów.

Autor: Dominika Chybowska - FPA Group