Sieci Wi-Fi

Doradzimy:

 • Zaproponujemy rozwiązanie
 • jak zintegrować twoją siec z WiFi
 • Jak ją zabezpieczyć
 • Dobierzemy sprzęt do potrzeb
 • Przeprowadzimy analizę wymagań
 • Zamontujemy anteny
 • Przeprowadzimy testy
 • Podłączymy twoje komputery laptopy
 • Przygotujemy dokumentacje po wykonawczą

 

Sieci WiFi jak wdrożyć polączenia wifi w firmie Szyfrowanie

 

Sieci bezprzewodowe 2,4 GHz

Sieci bezprzewodowe w standardzie IEEE 802.11b/g są stosowane głównie w sieciach biurowych i hotspotach. Nowoczesne punkty dostępowe (AP) w paśmie 2,4 GHz pozwalają na tworzenie WLAN o bardzo zaawansowanych możliwościach.

Sieci bezprzewodowe 802.11b/g działające w nielicencjonowanym paśmie 2,4 GHz  to najstarsze i najpopularniejsze standardy umożliwiające łączność bezprzewodową.

Pasmo 2,4 GHz 

W paśmie 2,4 GHz dostępnych jest 13 częściowo pokrywających się kanałów radiowych. Tylko 3 z nich nie pokrywają się. Może to powodować problemy z zakłóceniami pochodzącymi od innych sieci i urządzeń działających w tym paśmie. Dlatego obecnie tworzy się sieci w tym paśmie o zasięgu nie większym niż kilkaset metrów w celu ograniczenia wpływu zakłóceń.

Zastosowania

Sieci 2,4GHz najczęściej stosowane są do tworzenia sieci biurowych i hotspotów. Stosowane są zarówno w warunkach zewnętrznych jak i do budowy sieci wewnątrz budynków. Dzieje się tak głównie ze względu na niską cenę i dużą różnorodność urządzeń klienckich w tym paśmie. Dostępne są punkty dostępowe działające w trybie klienckim, karty radiowe PCI, mPCI, PCMCIA, USB. Do popularności tego standardu przyczynia się też to, że jest on obsługiwany przez telefony komórkowe, PDA i laptopy.

Punkty dostępowe (AP)

Powszechne zastosowanie WLAN zaowocowało bardzo dużą różnorodnością punktów dostępowych (AP) tworzących sieć bezprzewodową. AP dzielą się na dwie podstawowe kategorie:

 • AP – klasyczny punkt dostępowy, który można określić jako bezprzewodowe przedłużenie sieci LAN. W tym przypadku każdy AP jest w pełni autonomiczny oraz wymaga indywidualnej konfiguracji. Stosowany jest zwykle w małych i średnich sieciach.
 • light AP – określany również jako port radiowy to urządzenie, które pełni rolę modemu radiowego. Jego zadaniem jest jedynie emisja i odbiór sygnału radiowego. Cała „logika” systemu zawarta jest w kontrolerze, który steruje pracą wielu portów radiowych. Ma to na celu obniżenie kosztów punktu dostępowego przez usunięcie drogich układów elektronicznych realizujących zaawansowane funkcje oraz scentralizowanie zarządzania. Jest to szczególnie istotne w dużych sieciach.

Nowoczesne punkty dostępowe mają bardzo bogate możliwości konfiguracyjne. Szczególnie przydatna jest możliwość tworzenia wielu wirtualnych sieci bezprzewodowych za pomocą jednego fizycznego AP. Każda z tych wirtualnych sieci może różnić się sposobem autoryzacji i uprawnieniami użytkowników do niej podłączonych.

 

Różnice pomiędzy b i g  

Jako pierwsza powstała odmiana standardu „b”, później „g”. Obydwie odmiany działają w tym samym zakresie częstotliwości. „b” pozwala na transmisję z prędkością 11Mb/s, „g” – 54Mb/s. Parametr „prędkość transmisji”  nie jest tożsamy z rzeczywistą przepustowością w warstwie TCP/IP. W rzeczywistości w warunkach idealnych w standardzie „b” daje się uzyskać transfery rzędu 600 kB/s, w standardzie „g” do około 3 MB/s. Standard „g”, jest kompatybilny w dół z „b” co oznacza, że urządzenia w standardzie „g” mogą współpracować ze starszymi urządzeniami „b”.