Insert  Subiekt Wydruk  problem „Server has not yet been opened”

Insert Subiekt Wydruk problem „Server has not yet been opened”

Insert jak  rozwiązań problemu z wydrukami w GT i komunikatem „Server has not yet been opened”

Czasami może się zdarza ,że podczas przenoszenia   na nowy komputer bazy danych np Subiekt GT  po przeniesieniu niby wszystko działa wszystko  TYLKO NIE WYDRUKI

Żadne z rozwiązanie ze strony pomocy insert nie działa  LINK   . Problem występuje gdy na źródłowym Serwerze  ( DAWCY)  wersja  SQL była starsza  typu 2008 itp.

Przy próbie odbudowy wzorców wydruku program u mnie konkretnie Subiekt GT zamykał się przestawał działać .Testowe podmioty założone do sprawdzenia działają poprawnie .A ten przeniesiony nie. Udało mi się znaleźć rozwiązanie mojego przypadku. Może komuś się przyda

Symptomy

Można zaobserwować błąd w programie serwisowym  SERWER> LOG

Starszy SQL nie ma użytkownika InsCrystal

 

Rozwiązanie

Brak user InsCrystal w bazie danych

Podłączamy się do bazy z poziomu np SQL Server Management Studio

– Wybieramy bazę > Security > Users i albo usuwamy user-a InsCrystal  który nie ma loginu

-dodajemy user-a InsCrystal i nadajemy mu uprawnienia do naszej bazy

Ustawienia Incrystal

General

username:                        InsCrystal

Login Name:                     InsCrystal

Default schema:            InsCrystal

Owned Schema:

Zaznaczone InsCrystal

Membership

zaznaczone db_datareader

 

 

 

Inne rozwiązania

  • – należy w programie serwisowym do InsertGT odłączyć podmiot a następnie podłączyć go z powrotem
  • – czasami pomaga archiwizacja i dearchiwacja podmiotu
  • – z katalogu program files\insert\insertgt przekopiowac P2soledb.dll do windows\crystal (musza byc te same pliki
  • – lub rozwiązania ze strony pomocy INSERT

 

 

 

dość często zdarza się Ŝe podczas przenoszenia bazy na inny serwer, po podłączeniu jej i uruchomieniu podmiotu występuje problem z Crystalowymi wydrukami, pojawiam się komunikat „Server has not yet been opened”. Winę za ten komunikat ponosi uŜytkownik InsCrystal którego po takim przenoszeniu bazy serwer nie prawidłowo przypisał do naszej bazy.

 

SQL Jak włączyć konto sa w SQL Server?

Podczas instalowania programu SQL Server przy użyciu trybu uwierzytelniania systemu Windows, domyślnie „ sa” konto jest wyłączone.

Czasami, ze względu na żądanie użytkowników / klientów, może być konieczne, aby umożliwić sa konta. Trzeba zmienić tryb uwierzytelniania serwera SQL z Windows Authentication Mode do SQL Server i Windows Authentication Mode używać sa konta.

Aby zmienić tryb uwierzytelniania:

Wykonaj czynności wymienione poniżej, aby zmienić tryb uwierzytelniania z uwierzytelniania systemu Windows do programu SQL Server i Windows Authentication. Trzeba pamiętać tym, usługa SQL Server musi ponownie uruchomić, aby ta zmiana skuteczne .

1. Zaloguj się do instancji serwera SQL przy użyciu programu SQL Server Management Studio. Kliknij prawym przyciskiem myszy na przykład bazy danych, a następnie przejdź do właściwości .

2. Na stronie Właściwości serwera kliknij Bezpieczeństwa . Kliknij na przycisk obok SQL Server i Windows Authentication Mode , a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć stronę Właściwości serwera.

3. Po kliknięciu na przycisk OK otrzymamy następujący ekran:

Jak wspomniano wcześniej, musimy ponownie uruchomić usługę SQL Server, aby ta zmiana skuteczne. Po ponownym uruchomieniu programu SQL Server, tryb uwierzytelniania zostanie zmieniona na SQL Server i Windows Authentication Mode .

 

Włączenie  sa Login:

1. Podłącz do instancji SQL Server za pomocą SSMS i udać się do bezpieczeństwa . Rozwiń Security, przejdź do Logins .

2. Można zobaczyć sa konto jest wyłączone podczas instalowania programu SQL Server przy użyciu Windows Authentication Mode.

 

3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na sa konta i przejdź do Logowanie Właściwości. Określ złożone hasło dla konta SA. Domyślnie polityka Wymuszanie hasło jest zaznaczone. (jeśli nie chcesz, aby zapewnić kompleksową hasło dla konta sa, można usunąć zaznaczenie tej opcji. Jednak jest to nie zalecane ).

 

4. Kliknij statusu strony. Domyślnie konto sa zostaną wyłączone. Kliknij na Enabledprzycisk, aby włączyć konto SA. Kliknij Ok , aby zamknąć sa Właściwości Login .

 

Zatem konto SA jest włączona i będzie można zalogować się do instancji SQL przy użyciu konta sa.

Jeśli chcesz użyć skryptu, aby umożliwić sa konta, możesz użyć skryptu wymienionych poniżej:

1: USE [master]
2: GO
3: ALTER LOGIN [sa] WITH PASSWORD=N’z43VGYT@Iu*60i’
4: GO
5: ALTER LOGIN [sa] ENABLE
6: GO

 

How to enable sa Account in SQL Server?

Subiekt GT Pytania i odpowiedzi

Insert Subiekt GT

Problemy z podłączeniem drugiego stanowiska
a) TCP/IP – na komputerze na którym jest SQL Server wejdź do programu SQL Server Configuration Manager i w Protocols znajdz TCP/IP, ustaw to na Enabled
b) Ustawienia zapory na serwerze. Cytat z instrukcji :

Po zainstalowaniu MS SQL Severa 2005 Express z płyty dostarczonej przez InsERT jest on gotowy do pracy sieciowej.
Jednak trzeba uporać się jeszcze z zaporą systemu Windows. Najprostszym, ale także niebezpiecznym i niezalecanym sposobem,
jest jej całkowite wyłączenie. Dlatego oczywiście dla sprawdzenia połączenia, w celach wyłącznie testowych, można chwilowo zaporę wyłączyć.
Jednak nie wolno w ten sposób pracować, gdyż naraża to system operacyjny serwera na różne niebezpieczeństwa.
W docelowej pracy wyłączenie zapory jest oczywiście niedozwolone, dlatego trzeba ustanowić dwa wyjątki w zaporze systemu MS Windows XP,
które w większości wypadków powinny umożliwić normalną pracę SQL Servera 2005 w sieci.
Chodzi tu o:
n Port UDP, na którym pracuje usługa SQL Server Browser (najczęściej 1434)
n Wyjątek dla programu MS SQL Server
Aby zmodyfikować ustawienia Zapory systemu Windows, należy w Panelu sterowania wybrać opcję Zapora systemu Windows.
Następnie na zakładce Wyjątki należy kliknąć Dodaj port i wprowadzić ustawienia wyjątku dla SQL Browsera (port UDP 1434):
Kolejno należy ustanowić wyjątek dla programu sqlservr.exe. W tym celu na zakładce Wyjątki należy kliknąć Dodaj program, następnie w lokalizacji:
C:\Program Files\Microsoft SQL ServerMSSQL\MSSQLBinn wskazać plik sqlservr.exe

c) sprawdź czy masz prawidłowo wpisaną nazwę serwera do którego łączy się Subiekt

 Jak zrobić żeby program nie pytał przy każdym uruchomieniu o nazwe serwera
Należy uruchomić Program serwisowy

Insert GT\Narzędzie\Program serwisowy

gdzie w menu „Serwer” jest opcja „Parametry uruchomieniowe”.

Po uzupełnieniu i zapisaniu program nie będzie już pytał tylko sam się połączy

Jakie jest hasło dla użytkownika „sa”
W Insertowych instalacjach SQL Server stosowane są 2 hasła : puste i #InsERT#

 

 Jak to zrobić Subiekt GT

Sprawdzenie baz danych

EXEC (’DBCC CHECKDB (”nazwabazyzy”)  lub to nie pamiętam bo z ręki piszę

DBCC CHECKDB

 

odbuduj indeksy i zaktualizuj statystyki

ALTER INDEX ALL ON [nazwa_tabeli] REBUILD
UPDATE STATISTICS [nazwa_tabeli] WITH FULLSCAN

 

 

Baza aktualizacji Insertu

http://ftp.insert.pl/pub/aktualizacje/InsERT_GT/

fajne narzędzie do expressa

http://expressmaint.codeplex.com/