zapisz plik jako np: net.bat

zakładając ,ze twoje nazwy połączeń w windows to  dla karty wifi nazwa WIFI

——————————————————-

@echo off
:q
echo Wybierz:
echo.
echo [1] Wpisz IP
echo.
echo [2] 192.168.0.2
echo.
echo [3] 10.10.0.1
echo.
echo [4] DHCP
echo.
:wybor
SET /PC=[1,2,3,4]?
for %%? in (1) do if /I „%C%”==”%%?” goto A
for %%? in (2) do if /I „%C%”==”%%?” goto B
for %%? in (3) do if /I „%C%”==”%%?” goto C
for %%? in (4) do if /I „%C%”==”%%?” goto D
goto wybor
:A
@echo off
echo „Wprowadz IP ”
echo „IP Adres Hosta:”
set /p IP_Addr=

echo „Brama:”
set /p D_Gate=

echo „Maska:”
set /p Sub_Mask=

echo „Statyczne IP Informacje ”
netsh interface ip set address „wifi” static %IP_Addr% %Sub_Mask% %D_Gate% 1
netsh int ip show config
#pause
goto q

:B
echo „ustawienia dla 192.168.0.2”
netsh interface ip set address „wifi” static 192.168.0.2 255.255.255.0 192.168.0.1 1
netsh int ip show config
#pause
goto q

:C
echo „ustawienia dla 10.10.0.2”
netsh interface ip set address „wifi” static 10.10.0.2 255.255.255.0 10.10.0.1 1
netsh int ip show config
#pause
goto q

😀
@ECHO OFF
ECHO Ustawienia DHCP
netsh int ip set address name = „wifi” source = dhcp

ipconfig /renew

ECHO ustawwienia dla %computername%:
netsh int ip show config

#pause
goto q
:end

 

—————————————————-