Synology  docker mssql

Synology docker mssql

————————–W trakcie pisania ————— 1 Synology Zainstalować DOCKER 2 Rejest > szukaj msql 3 Wyszukac i Zainstalować dockera : microsoft/mssql-server-linux   4Uruchom obraz 5...
Boot sektor  Windows 7  naprawa

Boot sektor Windows 7 naprawa

Automatyczna naprawa za pomocą Narzędzia do naprawy systemu podczas uruchomienia Naprawa 1  Włóż do napędu płytę z odpowiednią wersją instalacyjną System. Rożne wersje systemu nie pomogą i  naprawa BCD sie nie uda Uruchom ponownie komputer. Kiedy pojawi się napis...
SQL Jak włączyć konto sa w SQL Server?

SQL Jak włączyć konto sa w SQL Server?

Podczas instalowania programu SQL Server przy użyciu trybu uwierzytelniania systemu Windows, domyślnie „ sa” konto jest wyłączone. Czasami, ze względu na żądanie użytkowników / klientów, może być konieczne, aby umożliwić sa konta. Trzeba zmienić tryb uwierzytelniania...

VBA Excel Pobieranie danych z różnych plików

autor: http://www.hackwars.pl/vba-excel-pobieranie-danych-roznych-plikow/ ThisWorkbook.Path – Właściwość Path skoroszytu Excela określa pełną ścieżkę katalogu, w którym znajduje się dany plik – dzięki czemu możemy sobie odpuścić ścieżkę F:\Problem_solving, i dzięki...

VBA Opisy post poleceń

autor http://www.hackwars.pl/vba-excel-automatyczne-tworzenie-arkuszy-o-okreslonej-nazwie/   Worksheets.Count – zwraca liczbę arkuszy w skoroszycie Sheets.Add(After:=Sheets(Worksheets.Count)) – dodaje nowy arkusz po bieżącym WS.Name = MonthName(i, True) – zmienia...