W tym artykule pokazujemy, jak wypełnić informacje o komputerach  w usłudze Active Directory przy użyciu PowerShell. Jako przykład pokażemy jak zapisać informacje o modelu komputera w polu opisu obiektów komputerów w Active Directory.

Chcemy  uzyskać informacje na temat producenta komputera, jego model i numer seryjny   i mają być wyświetlane w polu opisu komputera w  okienku „Active Directory użytkownicy i komputery” . Te informacje można uzyskać za pomocą następującej kwerendy WMI:

 Get-WMIObject Win32_ComputerSystemProduct | Select Vendor, Name, IdentifyingNumber

[su_table]

Vendor Name IdentifyingNumber
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 300E4C/300E5C/300E7C HSJ691EC400312

[/su_table]

ekran
Jak przypisać nazwę aktywnego konta w  katalogu, który chcesz zmienić, :

Jak zmienić nazwę w katalogu AD aby  zapisać wartość zmiennej $computer

 Active Directory

następnie wpisać niezbędne dane komputera do następujących zmiennych:

Czyli przykładowy skrypt

 $computer = "TU WPISZ NAZWA-TWOKEGO_kompa"
 $vendor = (Get-WMIObject -ComputerName $computer Win32_ComputerSystemProduct).Vendor
 $name = (Get-WMIObject -ComputerName $computer Win32_ComputerSystemProduct).Name
 $identifyingNumber = (Get-WMIObject -ComputerName $computer Win32_ComputerSystemProduct).identifyingNumber
 $vendor
 $name
 $identifyingNumber
ekran2

Teraz trzeba tylko zapisać te dane w polu opisu konta komputera w Active Directory. PowerShell polecenia Get-ADcomputer pomoże Ci to zrobić. uruchom następujące polecenie:

na Windows 2008 R2 nie zadziałało z automatu !!

 Set-ADComputer $computer –Description “$vendor : $name : $identifyingNumber”

Teraz mamy odświeżane dane wAD  tylko na jednym komputerze. Do wypełnienia danych dla wszystkich komputerów w danym pojemniku (OU), w AD, należy użyć polecenia Get-adcomputer i pętli  foreach.

utworzyć tablicę zawierającą listę wszystkich komputerów w danej się:

$computers = Get-ADComputer -Filter * -searchBase "OU=Computers,DC=woshub,DC=com"

foreach ($computer in $computers)
{
$vendor = (Get-WMIObject -ComputerName $computer Win32_ComputerSystemProduct).Vendor
$name = (Get-WMIObject -ComputerName $computer Win32_ComputerSystemProduct).Name
$identifyingNumber = (Get-WMIObject -ComputerName $computer Win32_ComputerSystemProduct).IdentifyingNumber
$vendor
$name
$identifyingNumber
Set-ADComputer $computer –Description “$vendor : $name : $identifyingNumber”
}

Po użyciu tego skryptu, opis wszystkich komputerach w wybranej jednostce organizacyjnej w usłudze Active Directory  (POWINIEN )zostać wypełniony.

aby uzyskać te dane, docelowe komputery muszą być włączone i WMI zapytania do nich przechodzić.

Dzięki http://woshub.com/how-automatically-fill-computer-description-field-in-active-directory/