Flush DNS

Większość systemów operacyjnych i klienci  DNS -a automatycznie zapamiętują ( cache -ują )w pamięci podręcznej adresów IP wyników dns, odbywa się to w celu przyspieszenia kolejnych żądań do tego samego hosta. Czasem złe wyniki będą buforowane i dlatego muszą być usuwane z pamięci podręcznej, aby można komunikować się z hostem poprawnie.

Wszystkie główne systemy operacyjne pozwalają wymusić ten proces, przedstawione poniżej są wspólne kroki, które trzeba wykonać w celu odświeżenia pamięci podręcznej DNS .

 • Windows 98/NT/2000/XP
 • Windows Vista / Windows 7
 • Windows 8 / Windows 8.1
 • Mac OS X
 • Linux

Windows 98/NT/2000/XP Flush DNS

Czyszczenie wpisów   DNS w systemie Windows jest łatwe.Proces, opisano  poniżej, wszystkie kroki aby  uruchomić czyszczonie wpisów ,  odnowić  pamięć podręczną DNS.

 1. Open up a command prompt (Start > Run > cmd.exe > OK).
 2. Type in the command ipconfig /flushdns

 

Mac OS X Flush DNS

Flushing the DNS in Mac OS X is an easy process, but the steps taken will depend on which version of OS X you are running.

Yosemite

If you are running Mac OS X 10.10, you need to do the following:

 1. Open up the command terminal.
 2. Run the command sudo discoveryutil udnsflushcaches

Lion, Mountain Lion, Mavericks

If you are running Mac OS X 10.7, 10.8 or 10.9, you need to do the following:

 1. Open up the command terminal.
 2. Run the command sudo killall -HUP mDNSResponder

Snow Leopard

If you are running Mac OS X 10.6, you need to do the following:

 1. Open up a command terminal.
 2. Run the command sudo dscacheutil -flushcache

Linux Flush DNS

If you are running the nscd Name Service Cache Daemon then you will need to do the following.

 1. Open up a command terminal (either as root or run step 2 with sudo)
 2. Run the command /etc/init.d/nscd restart

 

 

Źródło: Flush DNS – What’s My DNS?