[hozbreak][blockquote type=”blockquote_quotes” align=”left”]Jekiś teks to bloku [/blockquote]

 

Zaczynasz z trzema wbudowanymi łańcuchami INPUT, OUTPUT i FORWARD, których nie możesz skasować. Spójrzmy na listę możliwych operacji na całych łańcuchach:

 1. Stworzenie nowego łańcucha (-N)
 2. Skasowanie pustego łańcucha (-X)
 3. Zmiana polityki dla wbudowanego łańcucha (-P)
 4. Wylistowanie reguł w łańcuchu (-L)
 5. Wyczyszczenie łańcucha z reguł (-F)
 6. Wyzerowanie liczników pakietów i bajtów we wszystkich regułach w łańcuchu (-Z).

Jak można  manipulować regułami w obrębie łańcucha:

 

 1. Dodanie nowej reguły do łańcucha (-A).
 2. Wstawienie nowej reguły na pewnej pozycji w łańcuchu (-I).
 3. Zamiana reguły na pewnej pozycji w łańcuchu (-R).
 4. Skasowanie reguły na pewnej pozycji w łańcuchu, lub pierwszej która pasuje (-D).

 

Iptables umożliwia administratorowi systemu definiowanie tabel zawierających łańcuchy reguł stosowanych dla pakietów. Każda z tabel służy do przetwarzania pakietów różnego rodzaju i zawiera kilka łańcuchów

 • filter– domyślna tabela
  • INPUT – pakiety przeznaczone dla lokalnego komputera
  • FORWARD – pakiety routowane przez lokalny komputer
  • OUTPUT – pakiety wygenerowane przez lokalny komputer
 • nat– pakiety nawiązujące nowe połączenia
  • PREROUTING – dla zmian w pakietach zanim zostaną routowane
  • OUTPUT – dla zmian w lokalnie wygenerowanych pakietach zanim zostaną routowane
  • POSTROUTING – dla zmian w pakietach tuż przed ich wysłaniem
 • mangle– dla wyspecjalizowanych zmian w pakietach
  • PREROUTING – dla zmian w pakietach przychodzących zanim zostaną routowane
  • OUTPUT – dla zmian w lokalnie wygenerowanych pakietach, przed ich routowaniem
  • INPUT – dla zmian w pakietach zmierzających do lokalnego komputera
  • FORWARD – dla zmian w pakietach routowanych przez lokalny komputer
  • POSTROUTING – dla zmian w pakietach po routingu, tuż przed ich wysłaniem
 • raw– do tej tabeli pakiety trafiają najpierw – ma ona najwyższy priorytet
  • PREROUTING – pakiety przychodzące przez jakikolwiek interfejs sieciowy
  • OUTPUT – pakiety generowane przez lokalne procesy