Czasami jest  problem z ustawieniami w firewall które blokują pakiety VPN

Więc dla pamięci wipis

 

add chain=input comment="Dla VPN" dst-port=1723 protocol=tcp
add chain=input protocol=gre