Microsoft rozprowadza bezpłatnie narzędzie do dokonania pełnych kopii zapasowych vhd z dysku twardego. Przy użyciu kopii zapasowej vhd można go zamontować w oknach, a także importować je do oprogramowania do wirtualizacji, takich jak VirtualBox lub VMware i Hyper-V .

Można je pobrać tutaj: http://technet.microsoft.com/en-gb/sysinternals/ee656415.aspx
Można użyć prosty skrypt wsadowy do tworzenia automatycznych kopii za pomocą wiersza poleceń;

-który może być ustawiony zgodnie z harmonogramem .

Zapisz poniższe dane jako vhd.bat.  wstaw  zmienną BACKUP_PATH z lokalizacji przechowywania kopii zapasowej.

Domyślnie Disk2vhd wybierze wszystkie dyski na maszynie.

@ECHO OFF
ECHO Ciąg DISK2VHD Backup
SET starttime=%time%
SET backup_path=\\share\backups\
ECHO Backup started at: %starttime% > log.txt
IF NOT EXIST %backup_path%\%computername% MKDIR %backup_path%\%computername%
disk2vhd.exe * %backup_path%\%computername%\%computername%.vhd -accepteula
SET endtime=%time%
ECHO.
ECHO Backup  zrobiony completed at: %endtime% > log.txt
PAUSE

Może się kiedyś przyda .