PDF pobierane w Firefox Czytnik Pdf

Pliki PDF są pobierane , a nie otwierane w firefox adobe pdf

Sprawdzanie ustawień Firefoksa

 1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz Opcje.
 2. Przejdź do panelu Aplikacje.
 3. Znajdź na liście Adobe Acrobat Document (jeśli korzystasz z Adobe Reader) lub Dokument PDF (dla innych czytników plików PDF) i zaznacz go.
 4. Dla powyższego typu zawartości wybierz z menu rozwijanego w kolumnie Czynność opcję Użyj aplikacji nazwa_czytnika_PDF (w programie Firefox).

  1. Jeżeli opcja Użyj aplikacji nazwa_czytnika_PDF (w programie Firefox) nie jest dostępna na liście, przejdź do sekcji Resetowanie czynności pobierania i powtórz powyższe instrukcje.
 1. Naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno opcji

 

Jeżeli w dalszym ciągu nie możesz wyświetlać plików PDF w oknie Firefoksa, spróbuj poniższych czynności.

Resetowanie czynności pobierania

 1. Otwórz folder profilu:
  1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox i kliknij menu Pomoc (w systemie Windows XP kliknij menu Pomoc), a następnie wybierz Informacje dla rozwiązywania problemów…. Zostanie otworzona karta Informacje dla rozwiązywania problemów.
  2. W sekcji Informacje o aplikacjinaciśnij przycisk Otwórz folder zawierający. Zostanie otworzone okno zawierające pliki twojego profilu.
   Note: Jeśli nie możesz otworzyć Firefoksa, postępuj według instrukcji w artykule Odszukanie profilu bez otwierania Firefoksa.
 2. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox (w Windows XP kliknij menu Plik) i wybierz Zakończ.
 3. Usuń plik mimetypes.rdf.

Sprawdzanie ustawień czytnika plików PDF

Jeśli czytnik plików PDF w Firefoksie jest częścią zewnętrznej aplikacji służącej do wyświetlania plików PDF, należy sprawdzić ustawienia.

 • Adobe Reader:
  1. Otwórz Adobe Reader.
  2. Kliknij menu Edycja znajdujące się na pasku menu, a następnie wybierz Preferencje…. Zostanie otwarte okno ustawień.
  3. W sekcji Kategorie kliknij Internet.
  4. Upewnij się, że zaznaczona jest pierwsza opcja Wyświetlaj PDF w przeglądarce.
  5. Naciśnij przycisk OK, aby zamknąć okno ustawień, a następnie zamknij program Adobe Reader.

Jeżeli nadal nie można wyświetlać plików PDF, wykonaj kolejne czynności.