Microsoft biuletyn Bezbieczeństa

#Microsoft – Biuletyny bezpieczeństwa odchodzą do lamusa. Od lutego 2017 ich miejsce zajmie SUG (Security Update Guide) – baza danych, w której będą publikowane informacje wcześniej zawarte w biuletynach bezpieczeństwa.

Security Updates Guide  SGU

SUG: https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Blog: https://blogs.technet.microsoft.com/msrc/2016/11/08/furthering-our-commitment-to-security-updates/