Mikrotik generatory online

Genrowanie  IP -listy krajów które  chcemy odsługiwać lub odrzucać

https://www.mikrotikconfig.com/firewall/

generator stworzy plik który kopiujemy do mikrotika a następnie komendą

import nazwa_pliku.rsc

doda nam listę do zakładki firewall address-list

np:

/ip firewall address-list
add address=2.56.68.0/22 comment=”POLAND” list=CountryIPBlocks
add address=2.57.8.0/22 comment=”POLAND” list=CountryIPBlocks
add address=2.57.132.0/22 comment=”POLAND” list=CountryIPBlocks
add address=2.57.136.0/22 comment=”POLAND” list=CountryIPBlocks
add address=2.57.208.0/22 comment=”POLAND” list=CountryIPBlocks
add address=2.58.104.0/22 comment=”POLAND” list=CountryIPBlocks
add address=2.58.216.0/22 comment=”POLAND” list=CountryIPBlocks

……………………………………

możemy okroić trochę ip które będę obsługiwane  ważne jest znak ! WYKRZYKNIK

;;; drop all spoza POLSKA
chain=input action=drop src-address-list=!Polska_OK log=yes
log-prefix=”no_PL”

 

inne generatory

Wiele róznego rodzaju skryptów i generatorów

np:

https://mikrotiktool.github.io/mikrotik/

 

Subiekt hasło szefa

Zmiana reset, hasła Szefa można wykonać za pomocą polecenia z linii poleceń SQL

W sytuacji gdy masz dostęp do SA a tymczasowo potrzebujesz musisz wykonać jakieś polecenie z uprawnieniami Szefa możesz je tymczasowo zmienić a następnie cofnąć hasło do pierwotnego stanu:

 

1) Zapisujemy aktualne hasło Szefa, pobierajac je następującym poleceniem.

SELECT uz_haslo FROM pd_uzytkownik WHERE uz_identyfikator = 'SF’;

 

2) Czyscimy hasło poniższym poleceniem.
UPDATE pd_uzytkownik SET uz_haslo = ” WHERE uz_identyfikator = 'SF’;

3) Logujemy się na użytkownika SZEF z pustym hasłem

4) Przywrócić zapisane hasło Szefa.
UPDATE pd_uzytkownik SET uz_haslo = 'Pobrane w punkcie 1 hasło’ WHERE uz_identyfikator = 'SF’;

PowerShell Script, aby usunąć kopie w tle w ciągu 30 dni (deletes all shadow copies)

PowerShell
#PowerShell Script  
#This script deletes all shadow copies older than 30 days 
#By Wayne Johnson 
 
Get-WmiObject Win32_Shadowcopy | ForEach-Object { 
 
$WmiSnapShotDate = $_.InstallDate 
$strShadowID = $_.ID 
$dtmSnapShotDate = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($WmiSnapShotDate)  
$strClientAccessible = $_.ClientAccessible 
$dtmCurDate = Get-Date 
 
$dtmTimeSpan = New-TimeSpan $dtmSnapShotDate $dtmCurDate  
$intNumberDays = $dtmTimeSpan.Days 
 
If ($intNumberDays -ge 31 -and $strClientAccessible -eq "True") { 
   
  $_.Delete() 
} 
 
}