Windows 11 instalacja bez konta Microsoft (konto lokalne )

Instalacja Windows 11

Podczas instalacji Windows 11 nie zawsze chcesz logować się do konta Microsoft

System każe nam się podłączyć do sieci Internet i zalogować się do Konta Microsoft lub je stworzyć

 

Jak pojawi się ekran WYBORU REGIONU naciskamy

1) SHIFT + F10 aby wejść do trybu konsoli

2) W czarnym okienku wpisujemy Komendę

3)  oobe\bypassnro     a potem ENTER

4)  Windows się zrestartuje

5) Teraz wybieramy REGION KLAWIATURĘ

6) Przy wyborze połączenia z siecią  Pojawia nam się dodatkowa opcja Nie mogę sie połączyć

Teraz możemy ustawić konto lokalne dla tego komputera

 

 

 

 

Powerhell SMB

SERWER

 

Windows 8 and Windows Server 2012 introduced the new Set-SMBServerConfiguration Windows PowerShell cmdlet. The cmdlet enables you to enable or disable the SMBv1, SMBv2, and SMBv3 protocols on the server component.

You don’t have to restart the computer after you run the Set-SMBServerConfiguration cmdlet.

 

SMBv1

 • Detect:PowerShell
 • Get-SmbServerConfiguration | Select EnableSMB1Protocol
  
 • Disable: PowerShell
 • Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB1Protocol $false
  
 • Enable:  PowerShell
 • Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB1Protocol $true
  

SMB v2/v3

 • Detect: PowerShell
 • Get-SmbServerConfiguration | Select EnableSMB2Protocol
  
 • Disable: PowerShell
 • Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB2Protocol $false
  
 • Enable: PowerShell

Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB2Protocol $true


CLIENT

Here is how to detect status, enable, and disable SMB protocols on the SMB Client that is running Windows 10, Windows Server 2019, Windows 8.1, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, and Windows Server 2012.

SMBv1 on SMB Client

 • Detect Windows Command Prompt
 • sc.exe qc lanmanworkstation
  
 • Disable:  Windows Command Prompt
 • sc.exe config lanmanworkstation depend= bowser/mrxsmb20/nsi
  sc.exe config mrxsmb10 start= disabled
  
 • Enable:   Windows Command Prompt
 • sc.exe config lanmanworkstation depend= bowser/mrxsmb10/mrxsmb20/nsi
  sc.exe config mrxsmb10 start= auto
  

For more information, see Server storage at Microsoft

SMB v2/v3 on SMB Client

 • Detect:
  Windows Command Prompt
 • sc.exe qc lanmanworkstation
  
 • Disable:
  Windows Command Prompt
 • sc.exe config lanmanworkstation depend= bowser/mrxsmb10/nsi
  sc.exe config mrxsmb20 start= disabled
  
 • Enable:
  Windows Command Prompt
sc.exe config lanmanworkstation depend= bowser/mrxsmb10/mrxsmb20/nsi
sc.exe config mrxsmb20 start= auto