resetu bębna HL 2000

1. Otwórz pokrywę przednią
2. Naciśnij Opcje (options)
3. Na wyświetlaczu LCD pojawi się napis „zmienić bęben?”
4. Odpowiedź „tak”.