Fsutil.exe jest  narzędzia systemu plików, który jest przydatny do zrobienia operacji związanych z systemem plików z linii poleceń. możemy utworzyć plik o wymaganej wielkości za pomocą tego narzędzia.

SKŁADNIA

fsutil file createnew     nazwa_pliku        wielkość   (wielkość jest w bajtach)

Przykład

Przykład , tworzymy plik tekstowy test.txt, o wielkości (wadze)  50MB :

Jaka wartość w bajtach ???

50 MB  Liczymy

50 MB * 1024 = 51200 kB     (doża litera B     kilobajt (kilobyte) )

51200 kB  zamieniamy na B (Bajty)

51200  kB * 1024 = 52428800 B (Bajt-ów)

możemy wpisać w wiersz poleceń

fsutil  file createnew  test.txt 52428800

No to teraz np plik o wielkości ; 1 GB

1GB  * 1024=  1024 MB

1024 MB * 1024 = 1048576 kB

1048576 kB * 1024 = 1073741824 B (Bajt-ów)

fsutil  file createnew  c:\test.txt  1073741824

Pamiętać należy , że powyższe polecenie tworzy „luźny” plik, który nie ma żadnych realnych danych.
Jeśli chcesz utworzyć plik z rzeczywistych danych, to możesz skorzystać z poniższego skryptu wiersza poleceń

echo "to jest tylko przykładowa linia dołączana aby stworzyć duży plik .." > duzy_plik.txt
for /L %i in (1,1,14) do duzy_plik.txt >> duzy_plik.txt

 


Powyższe polecenia utworzenia pliku dummy.txt 1 MB w ciągu kilku sekund.

 

Jeśli chcesz stworzyć  plik 1GB  trzeba zmienić drugie polecenie jak poniżej

echo "to jest tylko przykładowa linia dołączana aby stworzyć duży plik .." > duzy_plik.txt
for /L %i in (1,1,24) do duzy_plik.txt >> duzy_plik.txt

Wyjaśnienie : pierwsze polecenie ( echo … ) tworzy plik duzy_plik.txt  o wadze 64 B (bajtów ).

Drugie polecenia działa w pętli do 24 razy, co podwaja rozmiar pliku, przez dodanie go do siebie.

Jeszcze jeden przykład :

utworzenie pliku 100MB z rzeczywistych  danych :

echo "to jest tylko przykładowa linia dołączana aby stworzyć duży plik .." > duzy_plik.txt<
for /L %i in (1,1,21) do duzy_plik.txt >> duzy_plik.txt

 


W pliku typu bat lub cmd musiałem użyć składni ( 2x %%)

echo "to jest tylko przykładowa linia dołączana aby stworzyć duży plik .." > duzy_plik.txt
for /L %%i in (1,1,24) do type duzy_plik.txt >> duzy_plik.txt

 


Źródło: How to create large dummy file